Not rendering correctly? View this email as a web page here.

Nyhetsbrev november 2020

I novembers nyhetsbrev kan du läsa om:

  • Nu stöd för PaperCut
  • Sverige behöver en högskoleutbildning i Cybersäkerhet
  • Det nya sättet att köpa IT-säkerhet
  • Oron stor för digitala intrång när distansarbetet fortsätter
  • Stöd för nya security keys
  • Forever trusting Zero Trust, and nothing else matters

 

Net iD Portal - stöd för PaperCut 

Net iD Portal och PaperCuts follow me print lösning gör det möjligt att använda ditt smartkort både för inloggning och follow me print. Genom att samla administrationen av certifikat, inpassering och follow me print i Net iD Portal sparar organisationen både tid och pengar. I samma utgivningsflöde som du ger ut, spärrar eller förnyar inloggningscertifikat till smartkort hanterar du motsvarande för den trådlösa Mifare-slingan på kortet. Kortadministratören läser ut kortets serienummer som skickas till PaperCuts databas, knutet till aktuell person.

Läs hela artikeln här

Myterna som försvårar IT-säkerheten-1 

 

webinar - regioner-min

 

Sverige behöver en högskoleutbildning i Cybersäkerhet

Kompetensbehovet inom cybersäkerhet ändras i takt med att attackerna blir allt mer omfattande och avancerade. I Sverige finns inte tillräcklig många med rätt kompetens för att möta efterfrågan. I många yrkesgrupper som kräver specialistkompetens finns ett brett utbud av Universitets- och Högskoleutbildningar och sammanhängande program för fortbildning. Inom Cybersäkerhetsområdet saknas sådana utbildningsmöjligheter. Det finns gott om kurser inom enskilda områden, men inget brett program som kan förse svenska företag och organisationer med den kompetens som krävs för att leda de komplexa förändringsprocesser som nu snabbt krävs på området.

Läs hela artikeln här

Det nya sättet att köpa IT-säkerhet

Du som vill bygga ett starkare skydd mot ett allt otryggare Internet har all anledning att stanna upp och fundera. Vad är viktigast och vad hinner organisationen rimligen genomföra av alla prioriteter? Att bygga, driva och underhålla all säkerhet som krävs på egen hand är i praktiken mycket svårt och kostsamt. För att ett medelstort företag ska få ett tillräckligt skydd krävs det att en hel del system finns på plats. Men att äga, licensiera och sköta alla IT-säkerhetsprodukter som krävs för att ha ett tillräckligt skydd skulle leda till att den vanliga verksamheten inte längre hinns med.


Läs hela artikeln här

 _DSC0247-min

 

Oron fortsätter när arbetet fortsätter hemifrån

 

Oron stor för digitala intrång när distansarbetet fortsätter

Just som vi började tro att faran kanske var över sprider sig Covid snabbt igen. Alla reagerar i flock, aktiviteter bokas av och arbete ska i största möjliga utsträckning bedrivas hemifrån. Med en del kollegor på kontoret och andra på distans kommer hösten genom pandemin fortsätta kantas av digitala möten och att företagets information behöver flyttas utanför kontorets väggar – vilket innebär större risker för många företag.Vi lät nyligen göra en undersökning tillsammans med PFM Research som visar att en majoritet bland medarbetarna är oroliga för digitala intrång på sin arbetsplats och för att läcka information genom molntjänster.

Läs hela artikeln här

Stöd för nya security keys

Varje organisation har sin kultur och sina värderingar. De är olika. Att kunna skräddarsy och anpassa lösningen efter det arbetssätt som passar dina användares behov är avgörande för ett smidigt införande av säker autentisering i organisationens arbetsflöden. Därför har vi valt att arbeta med världsledande leverantörer som Yubico, Thales, HiD och Feitian för att kunna erbjuda ett brett sortiment av bärare för ditt certifikat.

Läs hela artikeln här

 marci-angeles-pTZJTasRzY0-unsplash-min

 

Forever Trusting Zero

 

Forever trusting Zero Trust, and nothing else matters

Att utgå från att nätverksmiljön är fientlig är kärnprincipen för Zero Trust. Varför? Zero Trust överför fokus från gränsen för ett nätverk till applikationer och tjänster inom nätverket och bygger mer specifika åtkomstkontroller för de specifika resurserna. Denna metod för inslagning av säkerhet runt applikationer och tjänster kallas mikrosegmentering, och det möjliggör mer riktad säkerhet och hantering av åtkomst utöver traditionell nätverkssäkerhet. Zero Trust är ett sätt att använda mikrosegmentering i ett nätverk baserat på användare, deras platser och annan data för att avgöra om en användare, en maskin eller applikation bör litas på för att få åtkomst till en viss del av ett nätverk.

Läs techblogen här

 

SecMaker och Covid-19

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna och följer de direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet samt
vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuell påverkan på våra tjänster och leveranser till följd av Coronaviruset.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar Covid-19, läs mer här.

Footer nyhetsbrev-min