Net iD Super User Training

Kursen fokuserar på att användarna skall lära sig utnyttja Net iD Software Suites fulla potential och då inte minst Net iD Portal, som är navet för den totala administrationen av digitala identiteter.