Net iD Certified Smart Card Security Expert

Net iD CSSE ger dig handgriplig kunskap om Net iD Software Suite, arkitektur och hur du på bästa sätt installerar och konfigurerar en optimal IT-säkerhetslösning baserat på certifiakt.

Du får lära dig att förstå i vilka sammanhang olika arkitekturval är lämpliga. Kursen ger också en fördjupning i Microsoft Certificate Authority.